Teisės aktai

 • Lietuvos Respublikos Psichikos sveikatos priežiūros įstatymas.
 • Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2005-12-05 įsakymas Nr. V-943 "Dėl Pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugų organizavimo ir apmokėjimo tvarkos aprašo bei pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugų ir bazinių kainų sąrašo tvirtinimo".
 • Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000-12-14 įsakymas Nr. 730 "Dėl vaikų ir paauglių psichiatrijos ir psichoterapijos paslaugų organizavimo principų, aprašymo ir teikimo reikalavimų".
 • Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1999-05-27 įsakymas Nr. V-256 "Dėl pirminio, antrinio ir tretinio lygių psichiatrijos ir psichoterapijos paslaugų teikimo suaugusiesiems reikalavimų bei bazinių kainų tvirtinimo".
 • Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2013 m. liepos 23d. įsakymu Nr. V-720 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos 1997 m. balandžio 24 d. įsakymo Nr. 221 „Dėl ligų ir sveikatos problemų, dėl kurių negalima tinkamai naudotis civiliniais ginklais, sąrašo ir asmenų, norinčių įsigyti ginklą, medicininio patikrinimo tvarkos patvirtinimo“ pakeitimo“ (Žin., 1997, Nr. 42-1039; 1998 Nr. 25-654).
 • Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000-05-31 įsakymas Nr. 301 "Dėl profilaktinių sveikatos tikrinimų sveikatos priežiūros įstaigose".
 • Lietuvos Respublikos narkologinės priežiūros įstatymas.
 • Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos 1998 m. rugsėjo 25 d. įsakymas Nr. 544 ,,Dėl narkologinės priežiūros įstatymo poįstatyminių teisės aktų tvirtinimo“.
 • Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. gegužės 3 d. įsakymas Nr.204  ,,Dėl Priklausomybės ligų gydymo ir reabilitacijos standartų patvirtinimo“.
 • Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m. rugpjūčio 1 d. įsakymas Nr. V-636 ,,Dėl Asmenų, kurie kreipiasi į asmens sveikatos priežiūros įstaigas dėl psichikos ir elgesio sutrikimų, vartojant narkotines ir psichotropines medžiagas, stebėsenos tvarkos aprašo patvirtinimo“.
 • Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro ir Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2008-07-10 įsakymas Nr. V-668/A1-243 "Dėl pacientų, teismo nutartimi pripažintų nepakaltinamais ir nukreiptų gydytis, psichosocialinės reabilitacijos tvarkos aprašo patvirtinimo". 
 • Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. vasario 22 d. įsakymas Nr. V-164 ,,Dėl ligų, kuriomis sergantys ne jaunesni kaip 16 metų pacientai turi teisę į sveikatos priežiūros paslaugas, neatskleidžiant asmens tapatybės, sąrašo patvirtinimo“.
 • Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. kovo 4 d. įsakymas Nr. V-178 ,,Dėl sveikatos priežiūros paslaugų teikimo, kai neatskleidžiama asmens tapatybė, tvarkos aprašo patvirtinimo“.
 • Lietuvos Respublikos sveikatos sistemos įstatymas.
 • Lietuvos Respublikos sveikatos draudimo įstatymas.
 • Lietuvos Respublikos sveikatos priežiūros įstaigų įstatymas.
 • Lietuvos Respublikos medicinos praktikos įstatymas.
 • Lietuvos Respublikos pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatymas.
 • Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. gegužės 12 d. nutarimas Nr. 452 ,,Dėl transporto priemones vairuojančių ir kitų asmenų neblaivumo (girtumo) ar apsvaigimo nustatymo taisyklių patvirtinimo“ .
 • Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2006 m. birželio 20 įsakymas Nr. V-505 ,,Dėl medicininės apžiūros neblaivumui (girtumui) ar apsvaigimui nuo psichiką veikiančių medžiagų nustatyti atlikimo ir bendros asmens būklės įvertinimo metodikų patvirtinimo“.
 • Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymai 2004 m. balandžio 8 d. Nr. V-208; 2014 m. balandžio 7 d. Nr. V-441 ir balandžio 14 d. Nr. V-471 ,,Dėl būtinosios medicinos pagalbos ir būtinosios medicinos pagalbos paslaugų teikimo tvarkos bei masto patvirtinimo“.
Šioje svetainėje naudojame slapukus (angl. „cookies“). Jie užtikrina tinkamą svetainės funkcionavimą ir informavimą.
Privatumo politika Sutinku