Vaikų psichikos sveikata

 

Atmintinė tėvams - kaip geriau suprasti savo vaikus

kaip geriau suprasti savo vaikusPsichikos sveikatos specialistai įspėja: pastaruosius dvejus metus besitęsianti pandemija ir šių dienų karas Ukrainoje gali išprovokuoti vaikų ir paauglių sunkiai kontroliuojamą nerimą, pablogėjusią emocinę sveikatą, išauginti psichologinį pažeidžiamumą, padidinti konfliktinių situacijų šeimoje ar mokykloje, net lemti psichikos ar elgesio sunkumų atsiradimą.

Vykdydama Ilgalaikių COVID-19 pandemijos neigiamų pasekmių žmogaus ir visuomenės psichikos sveikatai mažinimo veiksmų planą bei siekdama padėti tėvams geriau suprasti savo vaikus, Sveikatos apsaugos ministerija (SAM) iniciavo trumpų atmintinių tėvams parengimą. Jose – svarbiausia informacija apie vaikų psichikos sveikatos stiprinimo galimybes, tinkamo ekranų naudojimo taisykles, ankstyvuosius emocinių ir elgesio sunkumų požymius bei psichologinės pagalbos galimybes.

Atmintines tėvams rasite nacionalinėje psichikos sveikatos svetainėje pagalbasau.lt.

Kartu su Valstybinio psichikos sveikatos centro specialistais rengdama informaciją tėvams, SAM identifikavo aktualiausius klausimus, dažniausius pandemijos laikotarpiu išryškėjusius sunkumus, su kuriais susiduria vaikai ir paaugliai. Atmintinėse psichologai paprastai ir aiškiai pateikia vaiko elgesio ar savijautos pavyzdžius, į kuriuos tėvams vertėtų atkreipti dėmesį, bei praktinius patarimus, kaip padėti savo vaikams, nurodoma informaciją, kur galima kreiptis profesionalios pagalbos.

Atkreipiame dėmesį, kad nacionalinėje psichikos sveikatos svetainėje pagalbasau.lt taip pat galima rasti kitą aktualią informaciją naujoje, specialiai paaugliams sukurtoje skiltyje, apimančioje lytiškumo, santykių, smurto, streso ir kitas su psichikos sveikata susijusias temas.

 


 

Ar vaikas be tėvų priežiūros gali eiti pas gydytoją?

Ligonių kasų specialistų neretai teiraujamasi, ar gali vaikas be tėvų ateiti pas gydytoją. Juk šeimose pasitaiko, kai susirgus vaikui į gydymo įstaigą jo nėra kam palydėti arba palydi jį ne tėvai, o artimieji. Atrodo, kas gi čia tokio, juk vaikus nuo gimimo iki 18 metų privalomuoju sveikatos draudimu draudžia valstybė, jiems už paslaugas mokėti nereikia, nes už jas sumoka ligonių kasos Privalomojo sveikatos draudimo fondo lėšomis. Vis dėlto – vieno vaiko pas gydytojus leisti negalima.

„Tiek fizine, tiek psichine savo vaikų sveikata bei raida visada turi rūpintis tėvai (įtėviai) ar globėjai. Jų pareiga nuo pat gimimo vaiką prirašyti pasirinktoje sutartį su teritorine ligonių kasa turinčioje poliklinikoje, pas pasirinktą šeimos ar vaikų ligų gydytoją. Vaikams kasmet turi būti atliekami profilaktiniai sveikatos patikrinimai",– sako Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos (VLK) Paslaugų ekspertizės ir kontrolės skyriaus patarėja Žydrūnė Baigienė.

Pasak jos, tėvams ir globėjams reikia žinoti, kad vaikams iki 16 metų sveikatos priežiūros paslaugos teikiamos tik su jų įstatyminių atstovų sutikimu, išskyrus būtinosios medicinos pagalbos paslaugas. „Paciento atstovais pagal įstatymą gali būti: vienas iš tėvų (įtėvių), globėjas, rūpintojas. Nesant šių atstovų raštiško sutikimo, gydytojas negalės atlikti patikrinimo. Tiesa, kaip jau ir minėjau, kai vaikui būtina skubi medikų pagalba, ji turi būti teikiama ir nesant tokių atstovų",– teigia Ž. Baigienė.

Problemų kyla, jei į užsienį ilgesniam laikui išvyksta abu tėvai, o vaikai paliekami artimųjų giminaičių priežiūrai. „Teisiškai neįforminus laikinosios globos (rūpybos) šie žmonės negali atstovauti vaikams gydymo įstaigoje. Tuo tarpu turint atstovavimo teisę patvirtinantį dokumentą, sunegalavus vaikui, su juo kreipiantis į gydymo įstaigą rūpesčių nekiltų",– sako Ž. Baigienė.

Pasak jos, tėvelių pareiga prieš išvykstant ilgesniam laikui gyventi ir dirbti į kitą valstybę, sutvarkyti savo vaiko atstovavimo ir priežiūros klausimus.

Tuo tarpu sulaukę 16 metų jaunuoliai jau gali pasirinkti atstovą pagal pavedimą. „Šis atstovavimas įforminamas notarine tvarka arba pacientas apie savo pasirinktą atstovą pasirašytinai gali nurodyti savo medicinos dokumentuose",– teigia Ž. Baigienė.

Tad sunegalavus vaikui, į gydymo įstaigą tėveliams, o jei tėvų nėra – globėjams, reikėtų keliauti kartu su vaiku. Kreipiantis reikia turėti vaiko ir savo (tėvų ar globėjų) asmens dokumentą, globėjams – būtinas atstovavimo teisę patvirtinantis dokumentas.

 


 

Kauno apskrities priklausomybės ligų centro teikiamos paslaugos vaikams ir jaunimui

Pastaruoju metu, kai aplinkoje daug įtampos ir neapibrėžtumo, paaugliai ypatingai jautriai išgyvena šiuos visuomenėje vykstančius procesus, kurie atsispindi jų šeimose bei aplinkoje. Tokiame amžiuje, nesant patirties bei vidinių resursų labai sunku suprasti įvairius kylančius jausmus, būsenas, įveikti stresą, teisingai įvertinti savo santykius su aplinkiniais. Todėl neretai patikimu būdu įveikti kylančius sunkumus tampa draugų būrys ir svaiginimasis cigaretėmis, alkoholiu, narkotinėmis medžiagomis. Kiti ieško nusiraminimo bei bando pabėgti nuo slegiančios realybės kompiuteriniuose žaidimuose.

Kauno apskrities priklausomybės ligų centro vaikų ir jaunimo skyrius – vienintelis akredituotas, turintis licenciją (Licencijos Nr. 2305) teikti tokio pobūdžio paslaugas mūsų šalyje, veiklą pradėjo 2006 m. Per 10 darbo metų sukaupėme patirties bei instrumentų, kuriais vadovaudamiesi galime dirbti ir padėti jaunuoliams ir jų šeimų nariams. Pradėję nuo trumpalaikės pagalbos jaunuoliams gyvenantiems Kauno apskrityje, šiuo metu mes aptarnaujame paauglius (nuo 14 iki 18 metų) ir jų artimuosius iš visos Lietuvos. Teikdami paslaugas savo jauniesiems pacientams siekiame konjunktūrinio ryšio tarp medikamentinio gydymo ir psichosocialinių paslaugų. Įvairių priemonių derinimas – kompleksinė pagalba yra pagrindinis sėkmės garantas, sugrįžtant į produktyvų funkcionavimą savo aplinkoje ir visuomenėje. Pagalba teikiama komandiniu principu, dirbant gydytojui vaikų ir paauglių psichiatrui, medicinos psichologui ir socialiniam darbuotojui.

Kauno apskrities priklausomybės ligų centro vaikų ir jaunimo skyriaus nuostata – padėti suvokti paaugliui, kad jis ne vienas su tokia problema, kad kylantys sunkumai - išsprendžiami, kad prisiimant atsakomybę už save ir savo sveikimą surandama pozityvi gyvenimo prasmė.

Skyriuje teikiamos paslaugos:

  • Ambulatorinis konsultavimas - gydytojo psichiatro, psichologo, socialinio darbuotojo konsultacijos, narkotinių medžiagų vartojimo nustatymas;
  • Psichoterapinė reabilitacija – adaptuota „12-os žingsnių“ programa, trukmė iki 12 mėnesių;
  • Artimųjų konsultavimas - bendravimo įgūdžių tobulinimas, tarpusavio supratimo didinimas;
  • Palaikomoji terapija;
  • Aktyvios laisvalaikio formos- muziejų, parodų lankymas. Grupinės sporto treniruotės.

Kiekvienam pacientui reabilitacijos planas sudaromas individualiai, atsižvelgiant į problemos apimtis, motyvaciją sveikti, įvertinant vaiko (jaunuolio) socialinių įgūdžių ugdymo ir kitus poreikius, atsižvelgiant į vaiko (jaunuolio) individualias savybes bei ypatumus, susijusius su jo amžiumi, lytimi.

Reabilitacijos metu vykdoma įvairaus pobūdžio veikla - individuali ir grupinė psichoterapija, terapija bendruomenėje, psichologo, socialinio darbuotojo konsultacijos, specialios literatūros skaitymas, „12 žingsnių“ programos įsisavinimas, dienoraščio pildymas, videofilmų peržiūra ir aptarimas, užsiėmimų, susirinkimų lankymas, paskaitos, seminarai, diskusijos, situacijų modeliavimas, pokalbiai su besigydančiais asmenimis (anoniminių grupių lankymas), patyriminiai ir pasitikėjimo žaidimai, grupių pasirodymai, dailės terapija.

Vaikų ir jaunimo skyriuje darbo dienomis kasdien vyksta šeši grupiniai užsiėmimai, kurie trunka po vieną valandą. Taip pat per dieną yra skirta 2,5 val. individualioms konsultacijoms. Savaitgaliais vyksta po penkis valandos trukmės grupinius užsiėmimus.

Gydymosi laikotarpiu yra užtikrinamas bendrojo lavinimo ir ugdymo tęstinumas. Darbo dienomis, po grupinių užsiėmimų vyksta pamokos.

Užsiėmimus veda ir individualiai konsultuoja skyriaus psichologai bei socialiniai darbuotojai. Du trečdalius dienos veiklas vykdo psichologai (apie 5 val.), o likusį laiką su skyriuje besigydančiais jaunuoliais dirba socialinis darbuotojas (apie 2 val.). Psichologinė pagalba ir priežiūra užtikrinama 24 val. per parą.

Šeimos konsultavimo metu tėvai kartu su vaiku ieško problemų sprendimo būdų, stiprina tarpusavio bendravimą, įgyja bendravimo įgūdžių patirties, gauna naudingų patarimų ar tiesiog moralinį palaikymą.

Paslaugos Kauno apskrities priklausomybės ligų centro vaikų ir jaunimo skyriuje teikiamos nemokamai. Asmenims nuo 16 m. pageidaujant, užtikrinamas anonimiškumas.

 

KAUNO APSKRITIES PRIKLAUSOMYBĖS LIGŲ CENTRO VAIKŲ IR JAUNIMO SKYRIUS

Giedraičių g. 8, Kaunas. Darbo laikas nuo 8-17 val. Registracijos telefonas tel. 8-37 331996.  24 val. budintis postas tel. 8-37 333254.

  • Kreipiantis į Kauno apskrities priklausomybės ligų centro vaikų ir jaunimo skyrių turėti:
  • asmens tapatybės dokumentą (vaikams iki 16 m.- gimimo liudijimą);
  • vaiką/ jaunuolį lydinčiojo asmens tapatybės dokumentą (juridinio asmens – įgaliojimą dėl interesų atstovavimo).

Valstybinis psichikos sveikatos centras konsultuoja asmenis, norinčius mesti rūkyti, elektroniniu paštu Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

 

Darbo laikas

bg.work time bg.work time bg.work time bg.work time bg.work time bg.notwork time bg.notwork time

bg.working list

    8 00 18 00

Dėl informacijos kreiptis tel.
(8 428)  70 065

Kontaktai

VšĮ Raseinių psichikos sveikatos centras
Įmonės kodas: 172426390
Ligoninės g. 6, 60127 Raseiniai
Tel. (8 428)  70 065
Faks. (8 428)  70 064
El. paštas:
Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlų. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

Naudinga

paslaugos

vakcinacijai

esfivp

pasitikrinkite-draustuma-2

image003

image001

image002

image006

sodra pasitikrink

image008

pagalba sau

Šioje svetainėje naudojame slapukus (angl. „cookies“). Jie užtikrina tinkamą svetainės funkcionavimą ir informavimą.
Privatumo politika Sutinku